Ścieżki wolontariackie w Stoczni

Ścieżki wolontariackie w Stoczni

Koordynatorka: Maria Adamowicz

Ścieżki wolontariackie w Stoczni

Projekt służył rozwojowi naszej współpracy z wolontariuszami. Chcieliśmy sprawić, by współpracowało z nami więcej osób, by rozwijali swoje kompetencje oraz mieli poczucie satysfakcji i sensu z tego, że poświęcają swój czas angażując się w stoczniowe przedsięwzięcia. Rozwijaliśmy także nasze kompetencje, by w zespole Stoczni były osoby, które umiejętnie współpracują z wolontariuszami.

Celem projektu było zwiększenie liczby wolontariuszy w Stoczni oraz posiadanych przez nich kompetencji, a także wzmocnienie kultury pracy z wolontariuszami w zespole Stoczni, a tym samym formacyjno-edukacyjnego charakteru organizacji. Głównymi odbiorcami projektu byli więc sami wolontariusze jak i pracownicy Stoczni – w tym w sposób szczególny opiekunowie merytoryczni ścieżek.

Obie grupy współpracowały w ramach trzech ścieżek merytorycznych: Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, Marzyciele i Rzemieślnicy oraz Krajobraz. W każdej ze ścieżek zrealizowaliśmy od dwóch do sześciu cykli współpracy, zgodnych ze standardami dobrej współpracy wypracowanych na potrzeby projektu „Ochotnicy warszawscy”. Podczas każdego z cykli wolontariuszom  towarzyszył koordynator wolontariatu oraz opiekunowie merytoryczni ścieżki, którzy najpierw zostali odpowiednio do tego przygotowani w ramach warsztatu rozpoczynającego projekt. Dla każdej ze ścieżek określiliśmy kompetencje, jakie wolontariusze mogą nabyć dzięki swojej współpracy ze Stocznią. Ponadto, dzięki współpracy z zewnętrznym ekspertem na bieżąco ewaluowaliśmy proces tak, aby pod koniec projektu wspólnie opracować rekomendacje współpracy Stoczni z wolontariuszami w przyszłości.

Czas trwania projektu: marzec 2016 – grudzień 2017
Koordynatorka: Maria Adamowicz
 Zespół: Maria Jagaciak, Maria Wiśnicka, Katarzyna Pliszczyńska, Jan Wiśniewski, Magdalena Gawin, Dagmara Gortych

Projekt był współfinansowany przez m.st. Warszawa w ramach programu „Ochotnicy Warszawscy”*.

logotyp miasto stołeczne warszawa

 

*Program „Ochotnicy Warszawscy” to spójne i długofalowe działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowane przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Założeniem programu jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla wolontariatu oraz podmiotów i jednostek zaangażowanych w wolontariat w Warszawie. Projekt koordynowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (www.ochotnicy.waw.pl)