Siłownia pamięci

Siłownia pamięci

Koordynatorka: Maja Durlik

Siłownia pamięci

Celem projektu było stworzenie i rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych umożliwiających wykorzystanie technik treningu pamięci oraz terapii reminiscencyjnej podczas zajęć dla seniorów. Przedsięwzięcie skierowane było do psychologów, pedagogów i innych osób prowadzących zajęcia z seniorami zarówno w ośrodkach stałego, czasowego pobytu, jak i placówkach niededykowanych seniorom (domach kultury, bibliotekach) oraz do samych seniorów.

W obliczu rosnącej liczby osób starszych w Polsce problem schorzeń związanych z kondycją poznawczą rośnie. Jednocześnie poziom wiedzy na temat profilaktyki pamięci jest w Polsce bardzo niski. Pracujący z seniorami narzekają na brak podstawowych materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki pamięci nie wspominając o innowacyjnych technikach wykorzystywanych za granicą. Dlatego  właśnie zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na te potrzeby.

Projekt “Siłownia pamięci” składał się z 5 etapów:

  • Punktem wyjścia dla projektu był kompleksowy przegląd materiałów i praktyk w zakresie profilaktyki pamięci dla seniorów dostępnych w Polsce oraz zagranicą
  • Następnie wybraliśmy grupę 15 osób – prowadzących zajęcia z seniorami. Byli to praktycy posiadający odpowiednie przygotowanie teoretyczne (studia, kursy) oraz doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami starszymi. Zorganizowaliśmy z ich udziałem dwa robocze seminaria podczas, których przy wsparciu ekspertów z zagranicy oraz metodologów stworzyli scenariusze zajęć z seniorami.
  • By materiały były jak najlepiej dopasowane do specyfiki pracy z osobami starszymi, zostały przetestowane przez 60 osobową grupę seniorów
  • Ostatnim krokiem było opracowanie ostatecznej wersji publikacji, ćwiczeń, kart pracy oraz scenariuszy zajęć dostępnych na stronie: http://www.silowniapamieci.pl

W ramach projektu ściśle współpracować z ekspertami z Gdyni.

Czas trwania lipiec – grudzień 2016
Koordynatorka projektu: Maja Durlik
Wsparcie: Maria Wiśnicka

Projekt był finansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.