logo centrum nauki kopernik

Sonda o przyszłości

 

Sonda o przyszłości

Na zlecenie Centrum Nauki Kopernik przeprowadziliśmy badanie jakościowe, którego celem było dostarczenie interpretacji i wzbogacenie kontekstu odpowiedzi udzielonych przez wybrane grupy respondentów w sondażu na temat stylu życia, postaw wobec edukacji, technologii i przyszłości.

Sondaż, który był przedmiotem badania, został zrealizowany we wrześniu 2019 roku. Pytania w sondażu dotyczyły relacji społecznych, edukacji, technologii i środowiska. CNK wskazywało, że osią sondażu miała być sprawczość, rozumiana jako dostrzeganie wagi własnych wyborów, jako wpływających na wspólną przyszłość. Wyniki badania ilościowego w połączeniu z materiałem z niniejszego badania jakościowego mają być materiałem do jubileuszowej komunikacji misji i wizji CNK. Kontekstu interpretacyjnego dla tej komunikacji dostarczą dodatkowo dane z polskich i europejskich badań społecznych o tematyce dotyczącej m.in. technologii i stosunku do zmian klimatycznych.

Odpowiedzi na poszczególne pytania będą dla CNK pretekstem do komunikacji na temat wyborów i przekonań Polaków. Mają też być podstawą dla opowieści o praktycznych wyzwaniach, przed którymi stoimy jako społeczeństwo i pomogą komunikować kluczową wartość edukacji i działań programowych CNK.

Metody badawcze

Badanie składało się z dwóch modułów:

 1. Analiza danych zastanych – desk research. W analizie uwzględniliśmy badania polskie
  i europejskie nawiązujące tematem do głównych zagadnień poruszanych w sondażu. Wykorzystane przez nas materiały obejmowały:
 • Komunikaty z badań CBOS
 • Wyniki analiz GUS, m.in. wyniki sygnalne badania „Postrzeganie ubóstwa
  i nierówności dochodowych w Polsce. Wyniki Badania spójności społecznej 2018”
 • Raporty i komunikaty z badań agencji badawczych, instytutów badawczych
  i pracowni badań społecznych
 • Polskie i europejskie wyniki badań Eurobarometer prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej
 • Wyniki 9. fali European Social Survey
 • Artykuły naukowe
 1. Zogniskowane wywiady grupowe. W dniach 3-6 grudnia 2019 roku przeprowadzonych zostało 6 dwugodzinnych wywiadów grupowych, w Warszawie oraz w Łowiczu, z mieszkańcami podłowickich wsi. W każdym z wywiadów brało udział 6 respondentów. W każdej lokalizacji przeprowadzone zostały osobne spotkania dla 3 grup różniących się wiekiem i etapem życia:
 • Nastolatki – osoby w wieku 16-19 lat, uczniowie szkół ponadpodstawowych
 • Rodzice – osoby w wieku 35-54 lata, będące rodzicami dzieci w wieku 13-19 lat
 • Seniorzy – osoby w wieku 60+

We wszystkich grupach zapewniony był udział osób w różnym wieku w ramach wyznaczonego kryterium.

Strona archiwalna

Czas trwania: listopad–grudzień 2019
Koordynator: Maria Adamowicz
Zespół projektu: Aleksandra Pierścińska, Rafał Rudnicki, Jan Herbst