Strategiczne doradztwo Kampanii Przeciw Homofobii

Koordynatorka: Agata Gołasa

Strategiczne doradztwo Kampanii Przeciw Homofobii

Wspieraliśmy Stowarzyszenie Kampania przeciw Homofobii w procesie tworzenia strategii działań na lata 2022-2025.

Celem jest pomoc Kampanii Przeciw Homofobii w przygotowaniu i opisaniu strategii działań organizacji na lata 2022-2025.

Przeprowadziliśmy organizację przez proces obejmujący diagnozę sytuacji osób LGBT+ oraz serię warsztatów, podczas których wspólnie z zespołem Kampanii Przeciw Homofobii wypracowaliśmy cele strategiczne oraz wybierzemy obszary działań dla organizacji.

W pierwszym etapie (zrealizowanym w 2022 roku) pracowaliśmy nad programem realizującym cele merytoryczne. Efektem procesu był dokument strategiczny zawierający opis strategii organizacji na najbliższe lata.

Obecnie skupiamy się na opracowaniu programu dot. rozwoju instytucjonalnego tej organizacji, pomagamy zdefiniować kierunki i cele rozwoju oraz wypracować sposoby ich realizacji.

Czas trwania od kwietnia 2022
Koordynator projektu: Agata Gołasa
Zespół: Damian Jaworek, Wojciech Gąsior, Maciek Onyszkiewicz, Łukasz Ostrowski