Strategiczne doradztwo Kampanii Przeciw Homofobii

Koordynatorka: Agata Gołasa

Strategiczne doradztwo Kampanii Przeciw Homofobii

Wspieraliśmy Stowarzyszenie Kampania przeciw Homofobii w procesie tworzenia strategii działań na lata 2022-2025.

Celem była pomoc Kampanii Przeciw Homofobii w przygotowaniu i opisaniu strategii działań organizacji na lata 2022-2025.

Przeprowadziliśmy organizację przez proces obejmujący diagnozę sytuacji osób LGBT+ oraz serię warsztatów, podczas których wspólnie z zespołem Kampanii Przeciw Homofobii wypracowaliśmy cele strategiczne oraz wybierzemy obszary działań dla organizacji.

W pierwszym etapie (zrealizowanym w 2022 roku) pracowaliśmy nad programem realizującym cele merytoryczne. Efektem procesu był dokument strategiczny zawierający opis strategii organizacji na najbliższe lata.

W kolejnym skupialiśmy się na opracowaniu programu dot. rozwoju instytucjonalnego tej organizacji, pomagaliśmy zdefiniować kierunki i cele rozwoju oraz wypracować sposoby ich realizacji.

Czas trwania kwiecień 2022 – marzec 2023
Koordynator projektu: Agata Gołasa
Zespół: Damian Jaworek, Wojciech Gąsior, Maciek Onyszkiewicz, Łukasz Ostrowski, Maria Wiśnicka