Sylabus konsultacji społecznych

Koordynatorka projektu: Maria Jagaciak

Sylabus konsultacji społecznych

Przygotowaliśmy zespół ukraińskiej organizacji pozarządowej Opora do pracy z miejscowymi samorządami w zakresie konsultacji społecznych.

Projekt miał na celu przygotowanie zespołu ukraińskiej organizacji pozarządowej Opora do pracy z miejscowymi samorządami i uzupełnienie jej zasobów merytorycznych potrzebnych do uczenia o konsultacjach społecznych.

Naszym zadaniem była pomoc w przygotowaniu narzędzi szkoleniowych, doradztwo i wsparcie dla Opory, której członkowie bezpośrednio pracowali z ukraińskimi urzędami.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

  • spotkania z przedstawicielami Opory mające na celu wypracowanie metodologii uczenia o konsultacjach społecznych dopasowanej do ukraińskiego kontekstu. Przygotowując materiały i programy spotkań, połączyliśmy doświadczenie Stoczni w pracy z polskimi samorządami ze znajomością kontekstu ukraińskiego pracowników Opory;
  • testowe szkolenia w 3 ukraińskich samorządach. Wiedzę z wcześniejszych spotkań przedstawiciele Opory przekazali dalej, testując wypracowane narzędzia szkoleniowe w ukraińskich samorządach. Na podstawie tych szkoleń nanieśliśmy w przygotowanych materiałach ostatnie poprawki. Gotowy materiał można przejrzeć tutaj (uwaga, jest po ukraińsku);
  • wsparcie gminy Winnica w realizacji konsultacji społecznych. Celem tego działania było też wzmocnienie pracowników urzędu i utrzymanie energii wytworzonej przy okazji wspólnie poprowadzonych konsultacji. Pracownicy Opory towarzyszyli urzędnikom w procesie konsultacji, dbając o przestrzeganie zasad i wspierając realizatorów w przypadku trudności, trudności, których nie
    brakowało, ponieważ konsultacje odbywały się w środku epidemii; my zdalnie służyliśmy radą;
  • stworzenie bazy wiedzy na stronie internetowej Opory, zasilonej aktualnościami, przykładami działań, narzędziami i artykułami na temat idei partycypacji obywatelskiej obywatelskiej – bazę można przejrzeć tutaj.

Sylabus to kontynuacja Praktycznego kursu konsultacji społecznych, projektu realizowanego między lipcem 2018 a lutym 2019 roku w tym samym partnerstwie i z tego samego źródła finansowania.

Czas trwania: lipiec 2019 – maj 2020
Koordynatorka: Maria Jagaciak
Zespół projektu: Agata Bluj, Maria Jagaciak

Projekt „Sylabus konsultacji społecznych” był współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności