Szkolny budżet partycypacyjny - okładka poradnika

Szkolny budżet partycypacyjny

Koordynatorka: Maria Jagaciak

Szkolny budżet partycypacyjny

Wspólnie z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami przygotowaliśmy zasady i przeprowadziliśmy szkolny budżet partycypacyjny w kilku warszawskich placówkach. Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu.

Naszym zadaniem było wsparcie trzech szkół podstawowych, a Pole Dialogu współpracowało z kolejnymi pięcioma. W każdej szkole najpierw powstał zespół roboczy, który składał się z przedstawicieli władz szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów. Ich pierwszym zadaniem było opracowanie, przy naszym wsparciu, wszystkich zasad budżetu, a następnym – koordynacja całego procesu, od kampanii informacyjnej w szkole po wybór i realizację projektów. Każda ze szkół otrzymała z m.st. Warszawy 4000 zł na realizację zwycięskich pomysłów.

Po zakończeniu szkolnych budżetów wspólnie z zespołami roboczymi przeprowadziliśmy ewaluację tych procesów. Na jej podstawie przygotowaliśmy możliwie uniwersalne zasady organizowania szkolnych budżetów partycypacyjnych, odpowiadające potrzebom różnych warszawskich (i nie tylko) placówek edukacyjnych.

Publikacja

Zwieńczeniem projektu jest poradnik pn. Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”, który stworzyliśmy wspólnie z Fundacją Pole Dialogu. Krok po kroku prowadzimy w nim przez kolejne etapy tego procesu – od tworzenia zasad szkolnego budżetu po ogłoszenie wyników i ewaluację.

Podkasty

O naszych doświadczeniach związanych ze szkolnymi budżetami rozmawialiśmy po zakończeniu projektu w gronie osób z obu naszych fundacji i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które zleciło nam jego realizację. Rozmowa, zapisana w formie dwóch podkastów, jest dostępna na naszym kanale na platformie Soundcloud. Dzielimy się w niej naszymi wskazówkami i przestrogami, które – mamy nadzieję – będą przydatne dla wszystkich szykujących się do pierwszej edycji szkolnego budżetu.

Webinarium

Wspólnie z Fundacją Pole Dialogu zorganizowaliśmy również webinarium na temat szkolnego budżetu skierowane do osób zainteresowanych zorganizowaniem takiego procesu u siebie w szkole czy miejscowości.

Nagranie z przebiegu webinarium jest dostępne na naszym kanale na YouTube.

Infografika

infografika szkolny budżet partycypacyjny

Czas trwania: październik 2018 – marzec 2019
Koordynatorka po stronie Stoczni: Maria Jagaciak
Zespół projektu po stronie Stoczni: Adam Chabiera, Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska

Projekt „Szkolny budżet partycypacyjny” był finansowany ze środków m.st. Warszawy i realizowany w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.

logotyp miasto stołeczne warszawa

Webinarium zostało zorganizowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Fundacją Pole Dialogu, a sfinansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.