Targówek mówi

Targówek mówi

Koordynatorzy: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski

Targówek mówi

W ramach projektu przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami i dokonaliśmy kwerendy materiałów archiwalnych. Następnie uruchomiliśmy stronę internetową, gromadzącą opowieści mieszkańców oraz zorganizowaliśmy wystawę multimedialną „Targówek Mówi”.

„Targówek Mówi” to wyprawa po starej, ale rzadko dziś odwiedzanej dzielnicy – Targówku Fabrycznym – śladami wspomnień jej mieszkańców.

Targówek Fabryczny zawdzięcza swoją  nazwę licznym zakładom przemysłowym, które działały tu już od XIX wieku. Po II wojnie światowej kilkakrotnie ogłaszano wielkie plany modernizacyjne dla dzielnicy, zapowiadające poszerzanie ulic, budowę nowych zakładów oraz poprawą komunikacji z resztą miasta. Z zamiarów zazwyczaj rezygnowano w połowie drogi, a zarówno doniosłe, jak i codzienne wydarzenia zostawiały ślady w przestrzeni dzielnicy, ale przede wszystkim – w pamięci mieszkańców.

W ramach projektu, który realizowaliśmy w partnerstwie z Muzeum Warszawskiej Pragi oraz z Narodowym Archiwum Cyfrowym, przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami i dokonaliśmy kwerendy materiałów archiwalnych. Następnie uruchomiliśmy stronę internetową, gromadzącą opowieści mieszkańców oraz zorganizowaliśmy wystawę multimedialną „Targówek Mówi”. Projektowi towarzyszyły także instalacje w przestrzeni Targówka: fotoplastikony, pozwalające zobaczyć poszczególne miejsca w dzielnicy na fotografiach sprzed lat, oraz drukowana mapa-przewodnik po dzielnicy śladami wspomnień mieszkańców.

W ramach projektu powstała też interaktywna wystawa, na której fragmenty wspomnień mieszkańców ilustrowane były dawnymi i współczesnymi zdjęciami dzielnicy.

Czas trwania: maj – sierpień 2013
Koordynatorzy: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski
Współpraca i fotografie:
Tomek Kaczor
Współpraca przy tworzeniu wystawy: Jan Libera

Projekt zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

logotyp dzielnicy targówek