logo transfer hub

TransferHUB – od edukacji do zatrudnienia. Inkubator innowacji społecznych

Koordynatorka: Maria Wiśnicka

TransferHUB

Prowadziliśmy ewaluację pomysłów dotyczących wyzwań i barier w przechodzeniu osób młodych z edukacji do zatrudnienia.

TransferHUB to miejsce pracy (HUB) nad oddolnymi, łączącymi różnorodne światy i doświadczenia pomysłami dotyczącymi wyzwań i barier w przechodzeniu (Transfer) osób młodych z edukacji do zatrudnienia.

Liderem projektu była Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE, a partnerem PwC Polska i Stocznia. My odpowiadaliśmy za ewaluację innowacji.

W ramach projektu wspólnie poszukiwaliśmy innowacyjnych rozwiązań, pomysłów na mikrointerwencje – nowe lub ulepszone usługi, produkty, modele relacji, sposoby powiązania ze sobą odległych od siebie światów, które dzięki współpracy z nami będą miały potencjał zmiany w skali całego kraju.

Celem projektu było stworzenie pola do pracy nad pomysłami, których wdrożenie zmienia sytuację osób w wieku 15-29 lat. Szczególnie zależało nam na pracy z pomysłami, które dotyczą:

  • NEET-ów, czyli osób będących jednocześnie poza edukacją, rynkiem pracy i systemem edukacji,
  • kobiet w kontekście uzyskiwania przez nie wykształcenia zawodowego, w tym szczególnie technicznego,
  • pracowników zatrudnionych poniżej kwalifikacji.

Wsparcie TransferHUB otrzymały pomysły na takie działania/interwencje, które mogły pozytywnie wpłynąć na sytuację młodych osób, które:

  • są w systemie edukacji, ale można już z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że będą miały trudności ze znalezieniem się na rynku pracy,
  • nie są już w systemie edukacji, ale nie trafiły też na rynek pracy lub z niego wypadły, a dodatkowo nie podnoszą swoich kwalifikacji, żeby wejść lub powrócić na rynek pracy,
  • są na rynku pracy, ale mają pracę niezgodną z kwalifikacjami albo pracują poniżej kwalifikacji lub sytuacja zawodowa, w której się znaleźli, z różnych względów grozi wypadnięciem z rynku pracy.
Czas trwania: sierpień 2016 – październik 2018
Koordynatorka po stronie Stoczni: Maria Wiśnicka
Zespół projektu po stronie Stoczni: Monika Stec, Łukasz Ostrowski, Maciej Onyszkiewicz

Projekt „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany z Funduszy Europejskich. Całkowita wartość projektu 2 575 602,68 zł.