Transformacja cyfrowa sektora społecznego

Koordynator: Łukasz Ostrowski

Transformacja cyfrowa sektora społecznego

Celem zrealizowanego projektu badawczego było rozpoznanie potrzeb przedstawicieli organizacji społecznych i aktywistów w zakresie wdrażania transformacji cyfrowej (dostęp do informacji i/lub kompetencji, potrzebnego wsparcia), a także zgromadzenie przykładów dobrych praktyk w zakresie wspierania transformacji cyfrowej organizacji społecznych w Polsce i zagranicą.

Projekt uzupełniony został o analizę kontekstu transformacji cyfrowej, trendów oraz przykładów organizacji, osób, inicjatyw i projektów. Wnioski i rekomendacje mają posłużyć Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i zespołowi Sektora 3.0 do aktualizacji założeń na temat stosowanych form wspierania transformacji cyfrowej podmiotów prowadzących działania społeczne.

 

Czas trwania listopad 2021
Koordynator projektu: Łukasz Ostrowski
Zespół: Aleksandra Pierścińska