Warszawski Panel Klimatyczny

Koordynatorka: Katarzyna Pawłowska (Pliszczyńska)

Warszawski Panel Klimatyczny

Na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy współorganizowaliśmy Warszawski Panel Klimatyczny, czyli panel obywatelski poświęcony zwiększaniu efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii w mieście.

Wspólnie z Fundacją Pole Dialogu i Fundacją Civis Polonus zrealizowaliśmy Warszawski Panel Klimatyczny. Jego celem było wypracowanie przez mieszkańców i mieszkanki rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w mieście.

W spotkaniach panelu wzięło udział 90 losowo wybranych osób – różnych pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia. Towarzyszyli im miejscy urzędnicy, eksperci i ekspertki oraz przedstawiciele i przedstawicielki tzw. stron, czyli organizacji, instytucji i grup nieformalnych zainteresowanych tematem panelu.

Zadaniem panelistów i panelistek było znalezienie najlepszych rozwiązań dla miasta, bazując na jak najpełniejszej wiedzy dzięki wsparciu ekspertów i stanowisk wszystkich zainteresowanych stron. Efektem ich pracy był zestaw 49 wiążących dla miasta rekomendacji (prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się do wdrożenia rozwiązań, które otrzymają co najmniej 80-procentowe poparcie panelu).

Przebieg panelu

Na panel złożyło się kilka spotkań, które zorganizowaliśmy w listopadzie 2020 roku:

  • spotkanie inauguracyjne, podczas którego paneliści i panelistki mieli szansę się poznać, wysłuchać prezentacji wprowadzających w temat zmiany klimatu oraz obecnych i planowanych działań miasta,
  • 2 spotkanie edukacyjne, przeznaczone na zdobywanie wiedzy i zadawanie pytań ekspertom i stronom,
  • 2 spotkanie deliberacyjne, poświęcone dyskusji o rekomendacjach i głosowaniu.

Wszystkie spotkania ze względu na epidemię zorganizowaliśmy on-line – spotykaliśmy się na Zoomie.

Nasze zadania

Organizacja panelu obywatelskiego – zwłaszcza w formule on-line i w czasie epidemii – to duże wyzwanie. Dlatego podjęliśmy się jej wspólnie z dwiema innymi fundacjami, dzieląc się zadaniami. Do stoczniowych zadań należały m.in.:

  • opracowanie zasad panelu, w tym regulaminu i zasad wyboru panelistów i panelistek,
  • wybór panelistów i panelistek, czyli przeprowadzenie dwóch losowań,
  • współtworzenie scenariuszy spotkań panelu,
  • współmoderacja spotkań panelu,
  • działania komunikacyjne związane z panelem, w tym opracowanie podsumowania.

Podsumowanie panelu

Warszawski Panel Klimatyczny podsumowaliśmy w raporcie. Opisaliśmy w nim szczegółowo zasady, wszystkich uczestników i przebieg panelu oraz zebraliśmy przyjęte przez panelistów i panelistki rekomendacje.

Z raportem można zapoznać się tutaj.

Więcej informacji o panelu: um.warszawa.pl/panel.

Czas trwania wrzesień 2020 – luty 2021
Koordynatorka projektu: Katarzyna Pawłowska (Pliszczyńska)
Zespół: Jan Herbst, Marcin Górecki, Maria Jagaciak i Aleksandra Pierścińska

Warszawski Panel Klimatyczny był realizowany przez Fundację Stocznia, Fundację Pole Dialogu i Fundację Civis Polonus i został finansowany w ramach zadania publicznego pn. „Warszawski Panel Klimatyczny” zleconego przez m.st. Warszawę na podstawie Zarządzenia nr 756/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2020 roku.

logo warszawski panel klimatyczny