Wiatr w żagle

Koordynatorka: Maria Wiśnicka

Wiatr w żagle

Nabraliśmy wiatru w żagle dzięki wsparciu na rozwój instytucjonalny pochodzącemu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

We wrześniu 2019 roku otrzymaliśmy wsparcie z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację naszych celów statutowych.

Dotacja z PROO umożliwiła nam znalezienie więcej czasu na: osobisty i zawodowy rozwój stoczniowców, uporządkowanie naszej wiedzy po to, żeby skuteczniej się nią dzielić z innymi oraz zapewnić trwałość efektów naszych działań, m.in. dzięki uruchomieniu fundraisingu.

Dzięki wsparciu z PROO mogliśmy:

  • podnieść nasze kompetencje;
  • upowszechnić zdobytą przez nas wiedzę, np. wydając publikacje, prowadząc szkolenia czy świadcząc usługi doradcze. Naszą ofertę skierujemy do osób pracujących w organizacjach społecznych i instytucjach publicznych;
  • promować nasze produkty (poradniki, narzędzia itp.);
  • rozwijać stoczniowy fundraising.
Czas trwania: wrzesień 2019 – grudzień 2021
Koordynatorka: Maria Wiśnicka
Zespół projektu: Agata Bluj, Damian Jaworek, Łukasz Ostrowski, Katarzyna Pliszczyńska, Paweł Sielczak, Marta Tafil-Dalach

Projekt „Wiatr w żagle” był finansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.