Wsparcie budżetu partycypacyjnego w Warszawie

Wsparcie budżetu partycypacyjnego w Warszawie

Koordynatorzy: Maria Nowak i Jacek Grzeszak

Wsparcie budżetu partycypacyjnego w Warszawie

Wspieraliśmy organizatorów budżetu partycypacyjnego m.in. poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami i dodatkowych warsztatów dla projektodawców.

W ramach projektu wspieraliśmy realizację budżetu partycypacyjnego organizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wraz z warszawskimi dzielnicami.

Naszym zadaniem było stworzenie warunków do sprawiedliwego głosowania na najlepsze projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego. Poprzez organizację spotkań, dodatkowych warsztatów i działania poboczne pomagaliśmy twórcom projektów w dotarciu do mieszkańców oraz stworzeniu pola dialogu, zaufania i współpracy.

Projekt realizowaliśmy we współpracy z czterema warszawskimi dzielnicami: Bemowo, Bielany, Targówek, Wola.

W ramach projektu:

 • stworzyliśmy mini-podręcznik zasad prezentacji
  W ten sposób chcieliśmy zachęcić projektodawców do wzięcia udziału w spotkaniach i pomóc im w przedstawianiu swoich propozycji. Podręcznik dostępny jest na oficjalnym portalu poświęconym warszawskiemu budżetowi partycypacyjnemu.
 • przeprowadziliśmy warsztaty dla projektodawców
  Dodatkową propozycją, jaką przedstawiliśmy dzielnicom, były warsztaty przygotowujące twórców projektów do prezentacji podczas publicznych debat z mieszkańcami. Ich prowadzenia podjął się Ralph Talmont – lider zespołu TEDxWarsaw – organizatora największej w Polsce corocznej konferencji TEDx.
 • przeprowadziliśmy debaty z mieszkańcami 4 dzielnic
  Kluczowym elementem całego procesu były otwarte spotkania projektodawców z mieszkańcami, które zorganizowaliśmy na terenie każdego obszaru, gdzie odbywały się głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego. Moderatorzy ze Stoczni prowadzili debaty na terenie dzielnic Bemowo, Bielany, Targówek i Wola.
 • zorganizowaliśmy tzw. giełdy projektów
  Dodatkowo zaproponowaliśmy dzielnicom zorganizowanie giełd projektów, na których wszyscy twórcy propozycji mogli je zaprezentować w przestrzeni wspólnej. Tego rodzaju wydarzenia były połączone z innymi wydarzeniami dziejącymi się na terenie dzielnic, tak by móc dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców.
Czas trwania projektu: maj-czerwiec 2014
Moderatorzy: Kaja Dziarmakowska, Dagmara Gortych, Jacek Grzeszak, Maria Klaman, Maria Nowak, Maciej Pilaszek, Paweł Sielczak, Olga Ślifirska, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Jan Mencwel, Julia Olesińska, Jan Wiśniewski
Koordynatorzy: Maria Nowak, Jacek Grzeszak
Wsparcie: Ewa Stokłuska

Projekt „Moderowanie spotkań preselekcyjnych oraz publicznych dyskusji stanowiących element przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 w dzielnicach Bemowo, Bielany, Targówek i Wola” był finansowany ze środków m. st. Warszawy.