Współpraca w ramach sieci People Powered

Koordynatorki: Maria Belina Brzozowska, Katarzyna Pliszczyńska

Współpraca w ramach sieci People Powered

W 2020 roku dołączyliśmy do People Powered – międzynarodowej sieci organizacji zajmujących się partycypacją obywatelską. People Powered wspiera osoby i organizacje z całego świata, które promują partycypację obywatelską, czyli udział obywateli i obywatelek w podejmowaniu decyzji w sprawach, które ich dotyczą. Dotychczas do sieci przyjęto 70 organizacji z 40 krajów, w tym trzy z Polski. 

People Powered organizuje m.in. międzynarodowe webinaria tematyczne, spotkania peer learningowe i mentoringowe. Prowadzi też stronę internetową, na której udostępnia zebrane zasoby (w różnych językach) przydatne praktykom i praktyczkom partycypacji na całym świecie. Prowadzi – w ramach People Powered University – kursy, seminaria, których celem jest rozwiązywanie praktycznych problemów, z jakimi borykają się osoby zajmujące się partycypacją obywatelską. Wspiera także osoby poszukujące wskazówek jak rozpocząć lub udoskonalić własne działania poprzez mentoring z doświadczonymi praktykami i praktyczkami partycypacji.

W ramach naszej dotychczasowej współpracy m.in.:

  • jesteśmy partnerem w projekcie “Building Inclusive Democracy”, w ramach którego m.in. prowadziliśmy międzynarodowe webinarium o włączaniu osób młodych w procesy partycypacyjne,
  • wspieramy w programie mentoringowym Rising Stars Mentors m.in. inicjatywy partycypacyjne z Chile, Kenii i Palestyny,
  • współorganizowaliśmy międzynarodowe webinarium nt. klimatycznych paneli obywatelskich,
  • braliśmy udział w warsztatach dla organizacji członkowskich służących np. stworzeniu opracowania nt. prawodawstwa dotyczącego budżetów obywatelskich czy narzędzi on-line służących partycypacji obywatelskiej.

Więcej informacji na stronie: www.peoplepowered.org/

Czas trwania: od czerwca 2020
Koordynatorki projektu: Maria Belina Brzozowska, Katarzyna Pliszczyńska
Zespół po stronie Stoczni: Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska, Anna Stratenwerth, Jan Wiśniewski