Zoom na rady seniorów

Zoom na rady seniorów

W ramach projektu przeprowadziliśmy badanie funkcjonowania rad seniorów w Polsce.

Projekt zrodził się z potrzeby zebrania i uporządkowania wiedzy na temat dotychczas działających w Polsce (raczej nielicznie) rad seniorów i wypracowania praktycznych rekomendacji związanych z ich powoływaniem i funkcjonowaniem.

Przedsięwzięcie składało się z dwóch modułów. Pierwszym z nich było eksploracyjne badanie powołanych do końca 2013 roku rad seniorów – ich umocowania, sposobów działania i funkcjonowania w lokalnym środowisku. Drugim był konkurs dla istniejących rad seniorów – jego trzej finaliści wezmą udział w procesie wsparcia rad seniorów i lokalnych samorządów, który zakończy się wspólną realizacją konsultacji społecznych dotyczących przestrzeni przyjaznej osobom starszym.

Stocznia była odpowiedzialna za część badawcza projektu.

Raport z badania dostępny jest tutaj

Zoom na rady seniorów

Projekt realizowaliśmy jako partner Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Drugim partnerem była Fundacja na Rzecz Wspólnot Lokalnych „Na miejscu”.

Czas realizacji zadań Stoczni: luty – grudzień 2014 r.

Koordynatorka: Katarzyna Starzyk

Projekt realizowaliśmy w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

EOG obywatele dla demokracji logo