dobrywolontariat.pl

Na stronie znajduje się narzędzie do weryfikacji (auto-testu i audytu) organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom oraz lista tych, które przystąpiły do programu Dobry Wolontariat.

Na stronie znajduje się narzędzie do weryfikacji (auto-testu ) organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom. Procedura jest stosunkowo prosta i poza samym sprawdzeniem swojej „przyjazności” pozwala na podnoszenie swoich kompetencji w kwestii zarządzania wolontariuszami.

Na stronie znajduje się także lista organizacji i instytucji z całej Polski, które przystąpiły do programu Dobry Wolontariat. Są wśród nich zarówno organizacje, które przeszły przez pierwszy etap weryfikacji (test) jak i te, które w wyniku rozmowy z ekspertem (II etap) otrzymały certyfikat Organizacji lub Instytucji Przyjaznej Wolontariuszom.

Koordynatorka: Dagmara Gortych
Projekt graficzny: Ewa Brejnakowska-Jończyk
Projekt i wdrożenie informatyczne: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2010