Dylematy praktyczne. Subiektywny poradnik ewaluacji mikroinnowacji społecznych - okładka

Dylematy praktyczne. Subiektywny poradnik ewaluacji mikroinnowacji społecznych

Autorzy: Maciej Onyszkiewicz i Barbara Tołłoczko-Suchańska

Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(3703) ["id"]=> int(3703) ["title"]=> string(50) "Dylematy_praktyczne_subiektywny_poradnik_ewaluacja" ["filename"]=> string(50) "Dylematypraktycznesubiektywnyporadnikewaluacja.pdf" ["filesize"]=> int(593160) ["url"]=> string(101) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2024/01/Dylematypraktycznesubiektywnyporadnikewaluacja.pdf" ["link"]=> string(106) "https://stocznia.org.pl/publikacje/dylematy-praktyczne/dylematy_praktyczne_subiektywny_poradnik_ewaluacja/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(50) "dylematy_praktyczne_subiektywny_poradnik_ewaluacja" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(3701) ["date"]=> string(19) "2024-01-29 09:29:05" ["modified"]=> string(19) "2024-01-29 09:29:05" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Dylematy praktyczne. Subiektywny poradnik ewaluacji mikroinnowacji społecznych (pdf, 579.26KB)

Dylematy praktyczne.

Dylematy praktyczne. Subiektywny poradnik ewaluacji mikroinnowacji społecznych.

[ze wstępu] Publikację kierujemy do wszystkich osób, które angażują się w rozwój innowacji społecznych. Pisaliśmy ją w szczególności z myślą o przedstawicielach inkubatorów innowacji społecznych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a zwłaszcza koordynatorów tych projektów i ewaluatorów innowacji, dlatego omawiane przez nas schematy postępowania i konkretne przykłady są specyficzne dla tych podmiotów. Liczymy jednak, że również osoby zajmujące się ewaluacją innowacji w innych kontekstach znajdą w subiektywnym poradniku coś dla siebie.

Naszym celem jest pomoc czytelnikom w zaplanowaniu i zrealizowaniu ewaluacji użytecznej z perspektywy inkubatora. Wierzymy, że choć w publikacji przede wszystkim przedstawiliśmy wiele nierozstrzygniętych dylematów, to jej lektura pomoże w lepszym zrozumieniu, po co ewaluować innowacje społeczne i jak zaplanować ten proces. Ta inspiracja nie będzie jednak efektem samej lektury (wszak niewiele w niej gotowych odpowiedzi), tylko refleksji, która zgodnie z naszą intencją powinna jej towarzyszyć.

  • W pierwszym rozdziale przedstawiamy kontekst, który pozwoli lepiej zrozumieć kolejne części książki. Piszemy w nim o tym, czym są inkubatory innowacji społecznych, a czym mikroinnowacje (i jak różnią się od makroinnowacji), oraz jak rozumiemy ewaluację, a w szczególności ewaluację mikroinnowacji społecznych.
  • W drugim rozdziale omawiamy dwie kluczowe według nas funkcje ewaluacji, a także katalog powiązanych z nimi celów i wartości. Odpowiedź na pytanie, jaką funkcję ma spełniać ewaluacja w danym inkubatorze, w największym stopniu wpłynie na to, jak rozstrzygnąć zaprezentowane dylematy.
  • W trzecim rozdziale pokazujemy przykłady rozwiązań, które według nas warto wykorzystywać w procesie ewaluacji mikroinnowacji społecznych.
  • W czwartym rozdziale przedstawiamy kilka zidentyfikowanych przez nas modeli ewaluacji w inkubatorach innowacji społecznych. To, na jaki model ewaluacji się zdecydować, to kolejne z „wielkich pytań” ewaluacji mikroinnowacji społecznych.

Współautorem tej publikacji jest Maciej Onyszkiewicz ze stoczniowego zespołu badań i doradztwa, który ewaluował mikroinnowacje społeczne w trzech różnych inkubatorach.

Autorzy: Maciej Onyszkiewicz i Barbara Tołłoczko-Suchańska
Tytuł: Dylematy praktyczne. Subiektywny poradnik ewaluacji mikroinnowacji społecznych
Wydawca: Fundacja Stocznia
Rok publikacji: 2023

Publikacja powstała w ramach projektu Katalizator innowacji społecznych realizowanego przez Fundację Stocznia i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.