Foresightobywatelski.stocznia.org.pl

Na stronie zgromadziliśmy informacje dotyczące zmian środowiska, w jakim funkcjonują organizacje pozarządowe. Opisujemy na niej także m.in. metodę foresightu, istotę planowania strategicznego oraz przedstawiamy narzędzia do jego samodzielnej realizacji.

Strona powstała w ramach projektu „Foresight obywatelski”, w trakcie którego zajmowaliśmy się analizowaniem przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Przygotowaliśmy także narzędzia wspomagające myślenie foresightowe w III sektorze – w poszczególnych branżach, jak i pojedynczych organizacjach.

Na stronie zgromadziliśmy informacje dotyczące zmian środowiska, w jakim funkcjonują organizacje pozarządowe i podejmowana jest aktywność obywatelska oraz poszczególnych czynników mających wpływ na te zmiany. Opisujemy na niej także m.in. samą metodę foresightu, istotę planowania strategicznego oraz przedstawiamy narzędzia, dzięki którym można samodzielnie budować strategie organizacji.

Koordynator:  Paweł Hess
Projekt graficzny:   Studio Kotbury
Projekt i wdrożenie informatyczne:  DomSzkocki
Rok uruchomienia:  2010