oddiagnozy.stocznia.org.pl

Strona poświęcona podręcznikowi Od diagnozy do strategii.

Oddiagnozy.stocznia.org.pl

Strona poświęcona podręcznikowi Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych.

Strona poświęcona podręcznikowi Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych.

Na stronie, poza elektroniczną wersją publikacji, znajduje się także film animowany dotyczący tej tematyki, narzędzia badawcze wykorzystane w działaniach diagnostycznych dotyczących usług publicznych oraz przykłady konkretnych przedsięwzięć tego rodzaju.

Koordynator powstania strony: Jan Wiśniewski
Projekt graficzny: Studio Kotbury
Projekt i wdrożenie informatyczne: Laboratorium ee
Rok uruchomienia: 2014
Strona www oddiagnozy.stocznia.org.pl

Widok strony Oddiagnozy.pl