Pobierz
  • array(21) { ["ID"]=> int(3944) ["id"]=> int(3944) ["title"]=> string(63) "OgolnopolskaNaradaObywatelskaPrzewodnikPoModeluDlaOrganizatorow" ["filename"]=> string(67) "OgolnopolskaNaradaObywatelskaPrzewodnikPoModeluDlaOrganizatorow.pdf" ["filesize"]=> int(2210958) ["url"]=> string(118) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2024/06/OgolnopolskaNaradaObywatelskaPrzewodnikPoModeluDlaOrganizatorow.pdf" ["link"]=> string(188) "https://stocznia.org.pl/publikacje/ogolnopolska-narada-obywatelska-przewodnik-po-modelu-dla-organizatorow-i-organizatorek/ogolnopolskanaradaobywatelskaprzewodnikpomodeludlaorganizatorow-2/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(65) "ogolnopolskanaradaobywatelskaprzewodnikpomodeludlaorganizatorow-2" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(3943) ["date"]=> string(19) "2024-06-06 11:56:18" ["modified"]=> string(19) "2024-06-06 11:56:18" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Ogólnopolska narada obywatelska. Przewodnik po modelu dla organizatorów i organizatorek (pdf, 2.11MB)
  • array(21) { ["ID"]=> int(3711) ["id"]=> int(3711) ["title"]=> string(13) "sluchac-ludzi" ["filename"]=> string(16) "sluchacludzi.pdf" ["filesize"]=> int(1460784) ["url"]=> string(67) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2022/12/sluchacludzi.pdf" ["link"]=> string(87) "https://stocznia.org.pl/publikacje/narada-obywatelska-o-kosztach-energii/sluchac-ludzi/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(13) "sluchac-ludzi" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(3141) ["date"]=> string(19) "2024-02-12 08:58:32" ["modified"]=> string(19) "2024-02-12 08:58:32" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    Ogólnopolska narada obywatelska - broszura (pdf, 1.39MB)

Ogólnopolska narada obywatelska. Przewodnik po modelu dla organizatorów i organizatorek

“Wydaje się, że przekroczyliśmy swoisty próg, za którym nie ma już powrotu – wierzymy, że entuzjazm i przywiązanie do technik deliberatywnych wśród decydentów i decydentek, organizacji społecznych i naszego społeczeństwa będzie tylko rosnąć. I tego sobie życzmy!” – pisze we wstępie publikacji Kuba Wygnański, prezes Fundacji Stocznia 

Zespół Fundacji Stocznia przeprowadził ewaluację procesu Narada obywatelska o kosztach energii przeprowadzonego w 2022 i w przewodniku podzielił się refleksjami własnymi i swoich rozmówców, którzy brali udział w procesie. Podręcznik przede wszystkim będzie pomocny organizatorom i organizatorkom Ogólnopolskich narad obywatelskich.

Przeprowadzenie proponowanego modelu wymaga połączenia ze sobą wielu różnych elementów (co jest dużym wyzwaniem ze względu na ich złożoność) oraz pracy z wieloma środowiskami. Każdy proces wymaga skonstruowania od nowa „koalicji” wokół zagadnienia będącego jego przedmiotem. Jest to dość mozolna praca, ale bez niej całe przedsięwzięcie się nie powiedzie – wyjaśnia Kuba Wygnański.

Dlatego w tym przewodniku opisano szczegółowo, krok po kroku, 8 etapów procesu – od zainicjowania, ogólnych przygotowań, inauguracji, poprzez narady lokalne i połączenie ich z ogólnokrajowym panelem obywatelskim, aż po podsumowanie narady. Publikację kończą wnioski – czy można coś zrobić inaczej? Bowiem przewodnik ten to zestaw wskazówek, a nie gotowy szlak – to jeszcze długa wędrówka na azymut.

“Przy okazji Narady obywatelskiej o kosztach energii nauczyliśmy się bardzo wiele. Publikacja jest prezentacją pomysłu na przeprowadzenie ogólnokrajowej rozmowy z obywatelami i obywatelkami. Zebraliśmy w niej i opisaliśmy doświadczenia własne i zagraniczne oraz wnioski, które wyciągnęliśmy wspólnie z zaangażowanymi w opisywany proces osobami. (…) Staraliśmy się zebrać w niej porady komunikacyjne, ewaluacyjne i najcenniejsze wskazówki (…) Opisywany ogólnokrajowy proces przypomina wielowariantowy model, o którego ostatecznym wyglądzie decydować mają jego inicjator i realizator.” – piszą autorzy przewodnika.

“Procesy deliberacyjne, takie jak proponowany przez nas model Ogólnopolskiej narady obywatelskiej, mają też jedną bardzo istotną cechę – szczególnie ważną w obliczu głębokiej polaryzacji w Polsce (choć warto tu zaznaczyć, że to zjawisko znacznie wykraczające poza Polskę i mające niejako strukturalny charakter) – a mianowicie olbrzymi potencjał deeskalacyjny i depolaryzacyjny. Zasadniczą wartość ma w tym względzie panel obywatelski. Rekrutując do panelu, owszem, staramy się zachować właściwe (zgodne z cechami populacji w Polsce) proporcje wykształcenia, wieku, płci i miejsca zamieszkania, ale nie sprawdzamy preferencji partyjnych przyszłych panelistów i panelistek. Siadając do stołów, przy których rozmawiają, uczestnicy i uczestniczki nie wiedzą, do jakich „plemion” czy baniek należą”.

Autorzy i autorki: Maria Belina Brzozowska, Maria Jagaciak, Kacper Lubiewski, Kuba Wygnański
współpraca: Jan Herbst, Aleksandra Pierścińska, Katarzyna Wójcikowska-Baniak, Magdalena Geringer-Nurczyńska, Maria Perchuć-Żółtowska
Tytuł: Ogólnopolska narada obywatelska. Przewodnik po modelu dla organizatorów i organizatorek
Wydawca: Fundacja Stocznia
Rok publikacji: 2024