Partycypacja osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce: raport

Właśnie opublikowany został raport pt. New Voices in the City: Refugee Participation in Warsaw, Gdynia, Wrocław, and Lublin, który opracowaliśmy we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor na zlecenie Danish Refugee Council.

Publikacja poświęcona jest tematyce dostępności mechanizmów partycypacyjnych dla uchodźców i uchodźczyń – szczególnie tych, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku. W raporcie przedstawiliśmy wnioski i rekomendacje dotyczące integracji oraz partycypacji uchodźców i uchodźczyń w życie społeczne Polski. Zwróciliśmy uwagę na konieczność tworzenia przestrzeni spotkań, reformy istniejących mechanizmów partycypacyjnych oraz maksymalnej inkluzywności w działaniach międzysektorowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem oraz rekomendacjami na tej stronie. Dokument dostępny jest w wersji polskiej i angielskiej.

O wybranych wnioskach z raportu Łucja Krzyżanowską oraz Wojciech Gąsior dyskutowali z uczestnikami i uczestniczkami 11. Forum Praktyków Partycypacji podczas sesji poświęconej tematowi partycypacji osób z doświadczeniem imigranckim.

11. Forum Praktyków Partycypacji – sesja poświęcona mechanizmom partycypacji osób z doświadczeniem uchodźczym

 

11. Forum Praktyków Partycypacji – sesja poświęcona mechanizmom partycypacji osób z doświadczeniem uchodźczym