Tubylo.pl

Koordynatorzy: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski

Tubylo.pl

Za portalem stoi myśl, którą znalazła się w naszym logo – „Każde miejsce ma swoją historię”. Za jego pośrednictwem chcemy dawać coraz większej grupie kolekcjonerów lokalnych opowieści szansę do przedstawienia zebranych materiałów w atrakcyjnej formie i bez konieczności tworzenia oddzielnej strony.

Za portalem stała myśl, która znalazła się w naszym logo – „Każde miejsce ma swoją historię”. Za jego pośrednictwem chcemy dawać coraz większej grupie kolekcjonerów lokalnych opowieści szansę do przedstawienia zebranych materiałów w atrakcyjnej formie i bez konieczności tworzenia oddzielnej strony.

Na naszym portalu każdy mógł skomponować swoją historię, dodając tekst, zdjęcie tytułowe, galerie, nagrania dźwiękowe i filmy. Przygotowanym profilem łatwo można było się pochwalić, przesyłając go dalej.

Stronie towarzyszył blog, który pełnił funkcję przewodnika po świecie internetowego opowiadania historii lokalnych. W oparciu o doświadczenia Stoczni opisane zostały zagadnienia takie jak szukanie archiwalnych zdjęć, nagrywanie wywiadów czy organizowanie spotkań otwartych.

 Koordynatorzy: Jan Mencwel i Jan Wiśniewski
 Projekt graficzny:  Logotomia
 Projekt i wykonanie technologiczne:  Laboratorium ee
 Rok uruchomienia:  2012