Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce

Pobierz raport
  • array(21) { ["ID"]=> int(1889) ["id"]=> int(1889) ["title"]=> string(39) "Wykluczenie-społeczno-cyfrowe-w-Polsce" ["filename"]=> string(38) "WykluczeniespolecznocyfrowewPolsce.pdf" ["filesize"]=> int(2718019) ["url"]=> string(89) "https://stocznia.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/WykluczeniespolecznocyfrowewPolsce.pdf" ["link"]=> string(115) "https://stocznia.org.pl/publikacje/wykluczenie-spoleczno-cyfrowe-w-polsce/wykluczenie-spoleczno-cyfrowe-w-polsce-2/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(40) "wykluczenie-spoleczno-cyfrowe-w-polsce-2" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(1743) ["date"]=> string(19) "2022-02-15 13:46:21" ["modified"]=> string(19) "2022-02-15 13:46:21" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(61) "https://stocznia.org.pl/wp-includes/images/media/document.png" }
    (pdf, 2.59MB)

Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce

Z inicjatywy Fundacji Orange i Orange Polska przeprowadziliśmy badanie dotyczące wykluczenia cyfrowego w Polsce oraz jego wpływu na sytuację społeczną i nierówności w dostępie do internetu. Efektem badania jest raport opisujący samo zjawisko, związane z nim trendy oraz nasze rekomendacje. Przeprowadzone przez nas badania pokazały, że obecnie wykluczenie bardziej wiąże się z postawami wobec nowych technologii, umiejętnościami i wiedzą niż z fizycznym dostępem do sieci.

grafika ilustrująca wykluczenie społeczno-cyfrowe

Wyniki badań przedstawiliśmy w raporcie w taki sposób, aby nadać im możliwie praktyczny charakter. Opisaliśmy w nim wymiary wykluczenia, jego stan oraz ewolucję w czasie pandemii. Wskazaliśmy konkretne grupy, do których w dobie pandemii i po jej zakończeniu należałoby w pierwszym rzędzie skierować konkretne działania wspierające włączenie cyfrowe. Wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczno-cyfrowo znalazły się:

  • osoby starsze,  
  • osoby z niskim wykształceniem,  
  • mieszkańcy wsi, 
  • osoby z niepełnosprawnościami, 
  • osoby w kryzysie bezdomności,
  • dzieci z wieku szkolnym. 

Wykluczenie cyfrowe dla każdej z tych grup oznacza coś innego, dlatego każdą z nich omówiliśmy w raporcie osobno. 

Staraliśmy się uwzględnić możliwie szerokie spektrum źródeł. Korzystaliśmy z danych publicznych (badań GUS, Eurostatu, UKE), badań publikowanych przez inne ośrodki, badań zlecanych przez nas wspólnie z Orange Polska, wreszcie – z danych sieciowych operatora, dzięki którym z dnia na dzień mogliśmy zobaczyć zmiany w wykorzystaniu internetu w Polsce. Wyniki tych badań uzupełniliśmy o rozmowy z ekspertami – działaczami społecznymi i badaczami zjawiska wykluczenia cyfrowego.

Raport po raz pierwszy został zaprezentowany i omówiony w ramach wydarzenia Miasteczko Myśli „Włączaj. Nie wykluczaj”. Kluczowe informacje na temat badania zostały udostępnione w mediach, zarówno ogólnotematycznych (gazeta.pl, interia.pl), jak i wielu portalach związanych z IT, telekomunikacją oraz branży fintech, w tym w serwisie spidersweb.pl.

Raport „Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce” został przygotowany przez Jana Herbsta, Aleksandrę Pierścińską i Annę Bartol z naszego zespołu badawczego z inicjatywy Fundacji Orange i Orange Polska.