Stypendyści

Celem Programu naukowych stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” jest zachęcenie studentów do kontynuowania nauki na poziomie III stopnia, wzbogacania wiedzy i aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców. Jego celem jest również umożliwienie doktorantom połączenia pracy naukowej z praktycznymi działaniami społecznymi.

Uzyskanie stypendium (rocznie wynosi 18 tys. zł) jest związane z podjęciem współpracy naukowo-badawczej z konkretną organizacją pozarządową.

W latach 2014-2016 program miał nieco inną formułę i nazwę – „PhDo w Stoczni”, a stypendyści współpracowali bezpośrednio ze Stocznią. Od 2016 r. taką współpracę rozwijają z innymi, wybranymi przez siebie organizacjami.

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.