Innowacyjny szybkowar

Zapraszamy serdecznie do udziału w „Innowacyjnym szybkowarze” – dwudniowym spotkaniu poświęconym innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych. Spotkanie odbędzie się w dniach 13-14 października w Warszawie.

Co się będzie działo?

W trakcie spotkania będziemy wspólnie szukać odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Po czym poznać, że innowacja społeczna naprawdę jest innowacją?
  • Gdzie i jak szukać nowatorskich rozwiązań odpowiadających na autentyczne społeczne wyzwania?
  • Jakie pomysły mogłyby wspomóc w polskich warunkach działania skierowane do osób zależnych, potrzebujących wsparcia z racji różnych typów zależności (np. wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia)?

Pierwszy dzień (czwartek, 13 października) poświęcimy przede wszystkim dyskusjom, wymianie doświadczeń i inspiracji na temat innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na jakość życia osób zależnych i ich opiekunów.

Drugiego dnia (piątek, 14 października) zaprosimy Państwa do udziału w sesji projektowej, w trakcie której będziemy pracować nad prototypami rozwiązań, które mogłyby pomoc w odpowiedzi na konkretne potrzeby różnych grup osób zależnych. Będzie to też okazja, by w praktyce poznać proste narzędzia pomocne w generowaniu i dopracowywaniu pomysłów na nowe rozwiązania, które mogą okazać się w przyszłości przydatne w poszukiwaniach odpowiedzi na wyzwania, z którymi mierzycie się Państwo w swoich działaniach.

Program spotkania

Do kogo w sposób szczególny kierujemy nasze zaproszenie?

Do udziału w Szybkowarze zapraszamy osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z tym tematem (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.) oraz osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych. Intencją przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie wiedzy “od organizatorów” do uczestników ale także (może przede wszystkim) wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

Termin i miejsce spotkania

“Innowacyjny Szybkowar” odbędzie się w godzinach 11.00-16.00 w czwartek 13 października i 9.00-15.00 w piątek 14 października. Spotkamy się w przestrzeni Marzycieli i Rzemieślników. Domu Innowacji Społecznych w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25 w samym sercu Warszawy (http://marzycieleirzemieslnicy.pl).

Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym dniu wydarzenia – choć oczywiście zapraszamy na obydwa.

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmujemy za pośrednictwem formularza do dnia 10 października włącznie.

Potwierdzenia uczestnictwa prześlemy najpóźniej 11 października do południa.
W przypadku uczestników spoza Warszawy, możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży na spotkanie oraz kosztów noclegu.

„Innowacyjny Szybkowar” jest jednym z wydarzeń towarzyszących naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych z obszaru usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który rozpocznie się 10 października 2016 r. W ramach projektu przewidywane są jeszcze 2 nabory w roku 2017. Więcej informacji znajdzie się na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl, która zostanie uruchomiona 10 października.

Działania są częścią projektu „Innowacje na ludzką miarę”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska Sp. z o.o.

Więcej informacji udziela: Ewa Stokłuska, koordynatorka projektu ([email protected], 22 100 55 94).

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb