Zorganizuj z nami Innowacyjne miksery

W związku z realizacją projektu Innowacje na ludzką miarę, poszukujemy instytucji, które chciałyby się podjąć organizacji spotkań z cyklu „Innowacyjny mikser” w różnych miastach w Polsce.

Innowacyjne miksery będą towarzyszyły trzem naborom do prowadzonego przez Stocznię wspólnie z partnerami Inkubatora pomysłów. W trakcie każdego z naborów chcemy zorganizować wspólnie z wyłonionymi w ramach tego postępowania wykonawcami 3 spotkania w trzech różnych miastach w Polsce.

W trakcie pierwszego naboru będą to Toruń, Białystok oraz Dąbrowa Górnicza lub Katowice. W kolejnych dwóch – Lublin, Wrocław, Szczecin, Rzeszów, Bytom i Łódź.

Innowacyjne miksery to spotkania służące rozmowom i poszerzaniu wiedzy na temat innowacji społecznych oraz usług opiekuńczych dla osób zależnych, a także generowaniu pomysłów na tego rodzaju nowatorskie rozwiązania. Chcemy także, by spotkania były okazją do budowania relacji – poznawania się i sieciowania osób i instytucji zajmujących się w danym mieście i regionie tego rodzaju usługami, ale także zainteresowanych samym tematem innowacji społecznych.

Wierzymy, że już niezależnie od naszego projektu analogiczne spotkania dotyczące różnych aspektów innowacji społecznych (być może wcale nie związane z obszarem usług opiekuńczych) będą mogły się dalej odbywać w miastach, w których wspólnie z wykonawcami – zrealizujemy te pierwsze spotkania. Dlatego przy wyborze wykonawców tego konkretnego zadania tak ważne jest zakorzenienie instytucji w danym mieście i regionie, gotowość do podejmowania działań międzysektorowych oraz autentyczne zainteresowanie tematem innowacji społecznych.

Nasze oczekiwania dotyczące potencjalnych wykonawców szczegółowo opisaliśmy w zapytaniu ofertowym.

Na oferty czekamy do 13 października do godz. 16.00. Oferty mogą dotyczyć organizacji wszystkich spotkań, kilku z nich lub tylko jednego.

Oferty prosimy składać wykorzystując poniższe wzory dokumentów:

Bardzo namawiamy, aby opisy w ofercie były możliwie zwięzłe.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb