Wybór oferty cateringowej

W związku z realizacją projektu Innowacje na ludzką miarę, poszukiwaliśmy dostarczyciela usług cateringowych na różne wydarzenia, które w ciągu najbliższych 2,5 roku będą się odbywały w Warszawie, w Marzycielach i Rzemieślnikach.

Spośród nadesłanych ofert wybraliśmy oferty Spółdzielni Socjalnej „Kto rano wstaje”

Protokół dotyczący tego wyboru znajduje się tutaj.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb