Wybraliśmy część organizatorów Innowacyjnych mikserów

W związku z realizacją projektu Innowacje na ludzką miarę, poszukiwaliśmy instytucji, które chciałyby się podjąć organizacji spotkań z cyklu „Innowacyjny mikser” w różnych miastach w Polsce.

Innowacyjne miksery będą towarzyszyły trzem naborom do prowadzonego przez Stocznię wspólnie z partnerami Inkubatora pomysłów. W trakcie każdego z naborów chcemy zorganizować wspólnie z wyłonionymi w ramach tego postępowania wykonawcami 3 spotkania w trzech różnych miastach w Polsce.

Spośród nadesłanych ofert wybraliśmy oferty:

  • Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” – realizacja spotkania w Białymstoku,
  • Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju – realizacja spotkania w Toruniu,
  • Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” – realizacja spotkania w Dąbrowie Górniczej.

Protokół dotyczący wyboru ofert znajduje się tutaj.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb