Inkubator pomysłów – czekamy na zgłoszenia

Masz pomysł na nowe rozwiązanie, które pomoże osobom zależnym, potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, np. osobom starszym, lub z niepełnosprawnościami? A może masz pomysł na działania skierowane do ich opiekunów? Do 13 listopada trwa pierwszy nabór do Inkubatora pomysłów.

Na uczestników Inkubatora czekają  warsztaty i doradcy, którzy pomogą dopracować i przetestować te pomysły. Można także otrzymać grant na sprawdzenie w praktyce wymyślonego rozwiązania (średnio ok. 40 000 zł).

Zgłoszenie może złożyć pojedyncza osoba, grupa osób (zespół) lub instytucja/organizacja z dowolnego miejsca Polski.

Więcej informacji: http://www.innowacjespoleczne.org.pl/inkubator-pomyslow

Inkubator pomysłów to jeden z elementów projektu „Innowacje na ludzką miarę„, który realizujemy wspólnie z naszymi partnerami – miastem Gdynią, m.st. Warszawą oraz Ecorys Polska i który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb