Przestrzeń dla partycypacji w Waszej gminie

Do 27 lutego czekamy na zgłoszenia gmin, które chciałyby lepiej niż dotychczas konsultować swoje dokumenty planistyczne – projekty planów zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań.

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” wspólnie z naszymi partnerami (Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz Związkiem Miast Polskich) oferujemy wsparcie merytoryczne ekspertów w zakresie partycypacji obywatelskiej i urbanistyki, wachlarz narzędzi konsultacyjnych, udział w spotkaniach sieciujących i granty na prowadzenie konsultacji.

Więcej informacji o całym przedsięwzięciu i zasadach udziału, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen


Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb