Zapraszamy na Innowacyjny szybkowar

Zapraszamy do udziału w „Innowacyjnym szybkowarze” – dwudniowym spotkaniu poświęconym innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych. Spotkanie odbędzie się 13-14 lutego 2017 r. w Warszawie.

Co się będzie działo?

W trakcie spotkania będziemy wspólnie szukać odpowiedzi m.in. na pytania:

  • Po czym poznać, że innowacja społeczna naprawdę jest innowacją?
  • Gdzie i jak szukać nowatorskich rozwiązań odpowiadających na autentyczne społeczne wyzwania?
  • Jakie pomysły mogłyby wspomóc w polskich warunkach działania skierowane do osób zależnych, potrzebujących wsparcia z racji różnych typów zależności (np. wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia)?

Pierwszy dzień (poniedziałek, 13 lutego) poświęcimy przede wszystkim dyskusjom, wymianie doświadczeń i inspiracji na temat innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na jakość życia osób zależnych i ich opiekunów.

Drugiego dnia (wtorek, 14 lutego) zaprosimy Państwa do udziału w sesji projektowej, w trakcie której będziemy pracować nad prototypami rozwiązań, które mogłyby pomoc w odpowiedzi na konkretne potrzeby różnych grup osób zależnych. Będzie to też okazja, by w praktyce poznać proste narzędzia pomocne w generowaniu i dopracowywaniu pomysłów na nowe rozwiązania, które mogą okazać się w przyszłości przydatne w poszukiwaniach odpowiedzi na wyzwania, z którymi mierzycie się Państwo w swoich działaniach.

Do kogo w sposób szczególny kierujemy nasze zaproszenie?

Do udziału w Szybkowarze zapraszamy osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z tym tematem (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.) oraz osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych. Intencją przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie wiedzy “od organizatorów” do uczestników ale także (może przede wszystkim) wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

Termin i miejsce spotkania

“Innowacyjny Szybkowar” odbędzie się w godzinach 11.00-16.00 w poniedziałek 13 lutego i 9.00-15.00 we wtorek 14 lutego.

Spotkamy się w przestrzeni Marzycieli i Rzemieślników. Domu Innowacji Społecznych w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25, w samym sercu Warszawy (http://marzycieleirzemieslnicy.pl).

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line do dnia 8 lutego włącznie.

Potwierdzenia uczestnictwa prześlemy najpóźniej 9 lutego do południa.

Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym dniu wydarzenia (choć, oczywiście zapraszamy na obydwa). W przypadku uczestników spoza Warszawy, możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży na spotkanie oraz kosztów noclegu.

Więcej informacji:

Ewa Stokłuska ([email protected], 22 100 55 94)

szybkowar2

„Innowacyjny Szybkowar” jest jednym z wydarzeń towarzyszących naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych z obszaru usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 12 marca 2017 roku. W ramach projektu przewidywany jest jeszcze 1 nabór w roku 2017.

Więcej informacji: http://www.innowacjespoleczne.org.pl/
Działania są częścią projektu „Innowacje na ludzką miarę„, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska Sp. z o.o.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb