Szukamy ekspertów do komisji grantowej

W Inkubatorze pomysłów, w ramach którego wspieramy rozwój innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych zbliżamy się do etapu przyznawania grantów osobom i instytucjom, które uczestniczyły w 2. naborze do Inkubatora. W związku z tym szukamy osób, które chciałyby pomóc w ocenianiu dopracowanych pomysłów (tzw. Indywidualnych specyfikacji innowacji) i wyborze tych, które zaprosimy do fazy testowania prototypów.

Szukamy maksymalnie 4 osób, które wesprą nas swoją wiedzą i doświadczeniem i podejmą się:

  • oceny merytorycznej maksymalnie 14 Indywidualnych specyfikacji innowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych;
  • sformułowania rekomendacji odnośnie przyznania lub nie grantu oraz ewentualnie zakresu negocjacji, które warto podjąć z autorami pomysłów;
  • udziału w posiedzeniu komisji grantowej, które odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku w Warszawie, w trakcie którego sformułowane zostaną ostateczne rekomendacje odnośnie przyznania grantów.

Na zgłoszenia czekamy do 12 października 2017 r.

Więcej informacji o naszych oczekiwaniach i sposobie składania ofert znajduje się w załączonych poniżej opisie zamówienia i w załącznikach.

Opis zamówienia
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie
Załącznik nr 3. a) Formularz Indywidualnej specyfikacji innowacji oraz b) wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 4. Kryteria oceny ISI