Szukamy ekspertów

W związku z ubieganiem się przez Stocznię o dofinansowanie projektu w konkursie „Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”, ogłoszonym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów do współpracy z nami przy projekcie.

Szukamy osób, chętnych do współpracy z nami w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, dzieła, samozatrudnienie) przy opracowaniu i testowaniu modelu mechanizmu działania obligacji społecznych jako formy finansowania usług społecznych w Polsce.

Chętnie podejmiemy współpracę z ekspertami w obszarach, w którym wspólnie z naszymi partnerami planujemy realizację obligacji społecznych, tj. usług opiekuńczych dla dzieci lub starszych, zależnych ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia a także osób wykluczonych.

Więcej informacji znajduje się w zapytaniu ofertowym dostępnym tutaj.

Na oferty (złożone zgodnie z tym formularzem) czekamy do 27 października 2016 r.