Wybraliśmy ekspertów

 

Zakończyliśmy ocenę ofert zgłoszonych w odpowiedzi na nasze zapytanie. W ramach projektu „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt” będzie wspierać nas sześcioro ekspertów. Wspólnie z nimi będziemy pracować nad modelem akceleratora obligacji społecznych (ang. social impact bonds – SIB) w obszarze usług opieki i wsparcia na rzecz seniorów i/lub dzieci przebywających w pieczy zastępczej (lub zagrożonych umieszczeniem w niej).

Naszymi ekspertami zostali:

  • Rafał Bakalarczyk,
  • Monika Budnik,
  • Joanna Luberadzka-Gruca,
  • Joanna Mielczarek,
  • Gabriela Sempruch,
  • Jolanta Sobczak.

Eksperci będą zaangażowani m.in. w proces dodefiniowywania obszaru tematycznego akceleratora, czyli m.in. analizę, korygowanie i uzupełnianie przygotowanych przez nas roboczych propozycji SIB-ów, oraz w konsultacje dotyczące tworzenia metodologii pomiaru rezultatów roboczych propozycji SIB-ów.

Projekt „TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.