Ruszamy z nowym-starym projektem

Projekt Przestrzeń dla partycypacji, w ramach którego pomagamy gminom konsultować z mieszkańcami projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań, będzie miał swoją drugą odsłonę.

Wspólnie z naszymi partnerami – Fundacją Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich – będziemy w dalszym ciągu wspierać gminy z różnych części Polski w tym, by w większym niż wymagany ustawą zakresie włączały mieszkańców w tworzenie tych ważnych dokumentów planistycznych. Tym razem będziemy współpracować łącznie z 22 gminami, a nasze działania będziemy realizować do końca 2021 roku.

Złożony przez nas wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację naszego projektu.

W styczniu ruszymy pełną parą z zachęcaniem i rekrutowaniem gmin chcących skorzystać z naszego wsparcia, o szczegółach napiszemy wkrótce, ale już teraz zapraszamy do kontaktu z nami. Informacji w tej sprawie udziela Maria Perchuć-Żółtowska (22 100 55 94, [email protected]).

Namawiamy także do sprawdzenia, co działo i dzieje się w pierwszej edycji projektu, która trwa do grudnia 2018 roku: https://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/aktualnosci/