Prezent na podwójne 10-lecie

Z okazji 10. rocznicy powstania naszej fundacji oraz Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego postanowiliśmy wesprzeć jedną szkołę w zorganizowaniu szkolnego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny budżet partycypacyjny to proces włączający całą społeczność szkolną we współdecydowanie o przeznaczeniu określonej puli środków. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, sami wymyślają i tworzą projekty, a następnie wybierają spośród nich te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne i atrakcyjne.

Organizując konkurs „Budżet partycypacyjny w Twojej szkole”, w którym wesprzemy jedną szkołę w organizacji całego procesu, chcemy wspólnie uczcić nasze okrągłe urodziny. Wybrana szkoła otrzyma od nas wsparcie merytoryczne, czyli pomoc ekspercką w zaplanowaniu, przeprowadzeniu i ewaluacji szkolnego budżetu oraz przydatne do tego materiały i narzędzia, a od Fundacji EFC – wsparcie finansowe (4000 zł) na sfinansowanie projektów wybranych przez społeczność szkolną.

Zwycięska szkoła będzie mogą zrealizować szkolny budżet partycypacyjny w przyszłym roku szkolnym – między 1 października 2019 roku a 31 marca 2020 roku.

Dlaczego konkurs na szkolny budżet?

Budżet partycypacyjnych w szkołach to w Polsce wciąż nieczęsta praktyka, a jednocześnie bardzo dobry sposób na zacieśnienie współpracy między różnymi grupami w społeczności szkolnej, wzmocnienie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za szkołę i zaangażowania w jej życie. W ostatnim czasie – w ramach projektu sfinansowanego przez m.st. Warszawę – wspólnie z Fundacją Pole Dialogu pomogliśmy ośmiu warszawskim placówkom edukacyjnym w realizacji szkolnego budżetu. Zebraliśmy wiele cennych doświadczeń i na własne oczy przekonaliśmy się, że to mechanizm warty upowszechnienia. Teraz chcemy podzielić się zgromadzoną wiedzą z innymi.

Do kogo kierujemy konkurs?

Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły współpracujące z Fundacją EFC w programie stypendialnym HORYZONTY, w których dotychczas nie odbyła się ani jedna edycja szkolnego budżetu partycypacyjnego. Pełna lista szkół, do których kierujemy zaproszenie, znajduje się w załączniku do regulaminu.

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby zgłosić szkołę do udziału w naszym konkursie, trzeba – do 3 czerwca 2019 roku – wypełnić formularz internetowy, odpowiadając w nim na dwa pytania:

  • dlaczego szkole zależy na zrealizowaniu szkolnego budżetu;
  • jak szkoła zamierza zapewnić jego trwałość, czyli jak chce wykorzystać zdobyte w konkursie doświadczenie i wiedzę.

Informację o wybranej szkole ogłosimy najpóźniej do 17 czerwca 2019 roku.

Regulamin konkursu

Formularz

Koordynatorka konkursu

Katarzyna Pliszczyńska, [email protected], 667 145 915 (w razie nieobecności prosimy o kontakt z Adamem Chabierą, [email protected], 22 100 55 93)