Najciekawsze innowacje z naszego Inkubatora pomysłów

Spośród wszystkich innowacji społecznych, które wspieraliśmy w ramach naszego Inkubatora pomysłów, wybraliśmy te, które z różnych powodów wydają się nam szczególnie warte upowszechniania, czyli różnego rodzaju wysiłków zmierzających do tego, by działały one na większą skalę.

W trakcie trzech naborów do Inkubatora pomysłów, który w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” prowadzimy wspólnie z miastem Gdynią, m.st. Warszawą oraz Ecorysem, otrzymaliśmy łącznie ponad 270 pomysłów na nowe rozwiązania odpowiadające na różne potrzeby osób, którym ze względu na stan zdrowia, zaawansowany wiek lub niepełnosprawność trudno samodzielnie funkcjonować, a także na potrzeby ich opiekunów.

Spośród tych pomysłów wybraliśmy około 70, które uznaliśmy za najciekawsze, faktycznie innowacyjne, odpowiadające na prawdziwe potrzeby, a zarazem możliwe do wykonania. Ich autorów wspieraliśmy w dopracowywaniu pomysłów, a po kolejnych kilku miesiącach wybraliśmy takie, które w naszym przekonaniu na tym etapie były najbardziej dopracowane i gotowe do sprawdzenia. W ten sposób wyłoniliśmy 33 innowacje, których autorom przekazaliśmy dotacje na przetestowanie swoich pomysłów.

Po zakończeniu pilotażowych wdrożeń wybraliśmy 18 innowacji, które naszym zdaniem szczególnie warto upowszechnić.

Wybór oczywiście nie był łatwy, więc na każdy etapie korzystaliśmy z pomocy ekspertów i ekspertek, którzy pomagali nam pod różnym kątem przyglądać się najpierw wstępnym, a potem bardziej już dopracowanym pomysłom na innowacje społeczne.

O 18 najciekawszych innowacjach społecznych można przeczytać na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl.

Wybierając ostatecznie 18 innowacji do upowszechniania, braliśmy pod uwagę efekt pilotażu, czyli co ostatecznie powstało w jego trakcie, jakie zmiany wynikają z zastosowania danej innowacji, jakie są koszty jej kolejnych wdrożeń i szanse na to, by takie kolejne wdrożenia lub stosowanie danej innowacji na większą skalę faktycznie miały miejsce.

Dokonując tego wyboru, zapoznawaliśmy się zarówno z raportami samych innowatorów i innowatorek, z produktami końcowymi przeprowadzonych przez nich pilotaży, a także z raportami z tzw. ewaluacji towarzyszącej, która była prowadzona w trakcie testów. Wysłuchaliśmy także osobistych prezentacji innowatorów i innowatorek.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.