Znamy tegoroczne stypendystki PhDo

Zakończyła się rekrutacja do kolejnej edycji programu stypendialnego PhDo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizujemy wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. Program zakłada współpracę badawczą stypendystów ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

W tej edycji wybraliśmy dwie stypendystki: Klaudię Wos i Hannę Achremowicz. Z ich sylwetkami można zapoznać się na naszej stronie, w zakładce Stypendyści PhDo.

W ocenie nadesłanych wniosków wspomogło nas szacowne grono naukowe:

  • dr hab. Ewa Giermanowska (Uniwersytet Warszawski),
  • dr hab. Remigiusz Kijak (Uniwersytet Warszawski),
  • dr hab. Paweł Kubicki (Szkoła Główna Handlowa),
  • dr hab. Mikołaj Lewicki (Uniwersytet Warszawski),
  • dr hab. Ilona Matysiak (Akademia Pedagogiki Specjalnej),
  • dr hab. Piotr Morawski (Uniwersytet Warszawski),
  •  dr hab. Beata Świeczko-Żurek (Politechnika Gdańska).

Bardzo dziękujemy za wsparcie!