Platforma internetowa projektu – zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu Katalizator innowacji społecznych, poszukujemy wykonawcy zaprojektowania i wykonania Platformy internetowej składającej się z Portalu internetowego oraz bazy innowacji społecznych. Zapraszamy do składania ofert.

Pełna treść zaproszenia do pobrania (kliknij i pobierz)

Przedmiotem zapytania jest zaprojektowanie na podstawie badań użyteczności, budowa, wdrożenie oraz wsparcie powdrożeniowe Platformy internetowej poświęconej innowacjom społecznym. Ważną częścią Platformy jest internetowa baza danych pozwalająca na wyszukiwanie przetestowanych lub wdrożonych w Polsce innowacji społecznych.

Nasze oczekiwania i warunki szczegółowo opisaliśmy w Załączniku nr 1.

Na oferty czekamy do 13 lutego 2022 roku do godz.23:59. Prosimy je składać zgodnie z instrukcją podaną w zapytaniu oraz załączniku nr 1, korzystając z wzorów oraz szczegółowych opisów dostępnych do pobrania:

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego dostępne na stronie.

Projekt „Katalizator innowacji społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS