Platforma internetowa – pytania do zapytania ofertowego i zmiana terminu składania ofert

zdjęcie ilustrujące odpowiedzi na pytania - widoczna żarówka i znak zapytania

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania i wykonania Platformy internetowej składającej się z Portalu internetowego oraz bazy innowacji społecznych informujemy, że:

Przedłużamy termin składania ofert o 7 dni. Na oferty czekamy do 20 lutego 2022 roku do godz. 23:59.

Za obowiązującą ofertę danego oferenta uznajemy ostatnią ofertę złożoną przez niego w tym terminie.

Publikujemy również nadesłane pytania do zapytania ofertowego, oraz zbiorcze odpowiedzi na nie:

Czy kwota 391 000 zł przeznaczona przez Zamawiającego na zamówienie jest kwotą brutto?
Tak, jest to kwota brutto. Jest to suma wszystkich środków, które możemy przeznaczyć na całość przedmiotu zamówienia (łącznie z 14-miesięcznym wsparciem powdrożeniowym).

Czy możemy dostać wytyczne identyfikacji graficznej już w tej chwili?
Niestety, identyfikacja graficzna wciąż  – istnieje tylko logotyp Katalizatora Innowacji Społecznych (pobierz plik). Wykorzystuje ono następujące kolory kluczowe: #69B428, #8BBE3F, #B2D354, #499E53. Wykorzystanie logotypu ani kolorów nie jest jednak w żaden sposób wymagane przy tworzeniu oferty.

Czy za rekrutację osób do badania UX odpowiedzialny będzie zamawiający?
Będziemy służyć w tej kwestii pomocą. Możemy służyć kontaktami, a także umówić rozmówców na wywiad lub fokus. Z kolei opisana w Załączniku “Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” grupa badanych “obsługa przyszłej platformy” składa się w tej chwili wyłącznie z pracowników naszego projektu, w związku z czym nie wymaga właściwie rekrutacji.

Mam już chyba ostatnie pytanie, czy oferta może być podpisana podpisem elektronicznym?
Tak, to możliwe, jeżeli dysponują Państwo podpisem kwalifikowanym. W rozdziale VII, pkt. 2 “Zaproszenia do składania ofert” piszemy: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu oferty pisemnej lub dokumentów elektronicznych, które wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Różnice między podpisem kwalifikowanym a innymi podpisami elektronicznymi opisane są na stronie (kliknij).

***
Projekt „Katalizator innowacji społecznych” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

belka logotypy Unia Europejska, flaga Polski oraz logo EFS