Szukamy ekspertów

Poszukujemy ekspertów i ekspertek w obszarze usług opieki i wsparcia na rzecz seniorów i/lub dzieci przebywających w pieczy zastępczej (lub zagrożonych umieszczeniem w niej). Chcemy skorzystać z wiedzy eksperckiej tych osób w projekcie „TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt”, w ramach którego wspólnie z partnerami pracujemy nad modelem akceleratora obligacji społecznych (ang. social impact bonds (SIB)).

Szukamy osób, które pomogą nam swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez:

  • zaangażowanie w proces dodefiniowywania obszaru tematycznego akceleratora, czyli m.in. analizę, korygowanie i uzupełnianie przygotowanych przez nas roboczych propozycji SIB-ów;
  • konsultacje dotyczące tworzenia metodologii pomiaru rezultatów roboczych propozycji SIB-ów;
  • udzielanie innych konsultacji eksperckich, niezbędnych w trakcie prac nad wypracowywaniem modelu akceleratora SIB-ów.

Na zgłoszenia czekamy do 20 września 2017 r. do godz. 12.00.

Więcej informacji o naszych oczekiwaniach i sposobie składania ofert znajduje się w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym i towarzyszącym mu załącznikach. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Katarzyną Pliszczyńską.

Załączniki

Projekt „TRUST BON – inwestycja w społecznie opłacalny efekt” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb