Inauguracja projektu Narada obywatelska o kosztach energii

zaproszenie na inaugurację projektu Narada obywatelska o kosztach energii

W najbliższy poniedziałek 14.03 od godz. 10:30 zapraszamy na transmisję spotkania otwierającego projekt Narada obywatelska o kosztach energii na profilu Stoczni na Facebooku.

Podczas spotkania wspólnie z ekspertami i ekspertkami przybliżymy zjawisko ubóstwa energetycznego, porozmawiamy o jego przyczynach i możliwych rozwiązaniach. Opowiemy też, jak można się włączyć do projektu – poprzez organizację narad lokalnych w samorządach i społecznościach lokalnych. Zależy nam, by narady odbyły się w całym kraju.

Potrzeba wspólnego namysłu nad zagadnieniem dotykającym najbardziej wrażliwych odbiorców energii w Polsce nigdy nie była tak paląca jak dziś.

Zastanawialiśmy się długo, czy jest w ogóle obecnie przestrzeń na rozmowy dotyczące energii. Czy wręcz godzi się rozmawiać, zamiast bezustannie i jak najgłośniej protestować wobec faktu brutalnej, haniebnej napaści na Ukrainę ze strony Rosji. Czy w czasach napływu setek tysięcy uchodźców do Polski i konieczności pomocy nie należy odłożyć wszystkiego? Uznaliśmy, że taka rozmowa ma sens, bo temat energii jest częścią szerszej całości – tej, w której toczy się obecna wojna. Energia, jej rodzaj, koszt i to, kto ją kontroluje, ma zasadnicze znaczenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Koszty energii, jej jakość i dostępność (nie tylko w Polsce) są jednym z zasadniczych elementów rosnącej niepewności związanej z dostawami surowców energetycznych. Z pewnością będą one wyglądały inaczej niż dotychczas. Podczas spotkania w gronie ekspertów i ekspertek porozmawiamy o tym, czy możliwe są alternatywne scenariusze dla strategii energetycznych. Czy istnieje taki, który zniweluje efekt wzrostu cen i poszerzenie się grupy odbiorców, dla których koszty energii staną się zbyt wysokie, by zapewnić komfort codziennego funkcjonowania? Jakie koszty energii będziemy w stanie solidarnie unieść – jako państwo, gospodarka, jako indywidualni odbiorcy? Jakie staną przed nami nowe wyzwania? Jak przygotować kraj na oszczędzanie energii i bardziej racjonalne gospodarowanie nią?

Program spotkania:

 • 10.30-12.30 – Przedstawienie zjawiska ubóstwa energetycznego (spojrzenie z różnych perspektyw), wypowiedzi ekspertów i ekspertek
 • 12.30-13.00 Prezentacja projektu i poszczególnych jego części (informacja, jak można się włączyć)
 • 13.00-14.00 Przerwa
 • 14.00-16.00 Rozmowa o możliwych rozwiązaniach wspierających wychodzenie z kryzysu ubóstwa energetycznego

Na zaproszenie Fundacji Stocznia do projektu przyłączyło się Centrum Nauki Kopernik w roli Partnera głównego. Członkami Rady Ekspertów, działającej przy Naradzie obywatelskiej o kosztach energii, są następujące instytucje i organizacje związane z tematem ubóstwa energetycznego, energii, klimatu oraz partycypacji obywatelskiej:

 • EAPN Polska
 • Federacja FOSA
 • Federacja Konsumentów
 • Forum Energii
 • Fundacja Client Earth
 • Fundacja Pole Dialogu
 • Instytut Badań Strukturalnych
 • Instytut Zielonej Gospodarki
 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Polski Alarm Smogowy
 • Stowarzyszenie Fala Renowacji
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Szlachetna Paczka
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – WRZOS

Już wkrótce uruchomimy stronę Narady obywatelskiej o kosztach energii, a najważniejsze informacje o projekcie dostępne są w zakładce (kliknij).