Szukamy specjalisty/ki ds. finansowych

ogłoszenie o pracę

Poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu na stanowisku specjalisty/ki ds. finansowych

Fundacja Stocznia to organizacja społeczna, która od ponad 12 lat tworzy i wspiera skuteczne rozwiązania problemów społecznych, włącza obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomaga organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. W Stoczni rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

Fundacja jest jednym z członków konsorcjum będącego operatorem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (www.aktywniobywatele.org.pl). Jest to program dotacyjny wspierający działania organizacji społecznych, które służą wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowieniu grup zagrożonych wykluczeniem. Fundacja Stocznia odpowiada za jeden z obszarów wsparcia Programu – Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.

Szukamy osoby, która dołączy do zespołu zajmującego się programem Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Do obowiązków osoby, której szukamy będzie należało:

 • bieżące udzielanie informacji i porad Grantobiorcom na temat kwestii finansowych związanych z realizacją projektu i wykorzystaniem dotacji;
 • sprawdzanie poprawności modyfikacji budżetów zgłoszonych przez Grantobiorców w trakcie realizacji projektów;
 • sprawdzanie poprawności finansowych sprawozdań okresowych i końcowych składanych przez Grantobiorców, przekazywanie uwag i pytań Grantobiorcom;
 • prowadzenie monitoringów finansowych projektów w celu minimalizacji ryzyka nieprawidłowości wydatkowania dotacji przez Grantobiorców, przy czym częściowo monitoringi będą prowadzone przez tę osobę w siedzibach Grantobiorców.

Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w rozliczaniu projektów i/lub dbaniu o sprawy finansowe w organizacji społecznej;
 • umie i lubi pracować z dokumentami finansowymi, budżetami, zestawieniami wydatków;
 • lubi kontakt z ludźmi oraz potrafi życzliwie, cierpliwie i precyzyjnie się komunikować, tzn. nie ma problemu z prowadzeniem licznych rozmów telefonicznych z obcymi ludźmi oraz dobrze sobie radzi z bieżącą komunikacją mailową;
 • zna się na obsłudze komputera i podstawowego oprogramowania, w tym pakietu MS Office (zwłaszcza Excela) i Google Suite;
 • jest skrupulatna, sumienna, rzetelna;
 • szybko się uczy;
 • jest samodzielna w działaniu, potrafi dobrze organizować pracę;
 • nie ma trudności z realizacją równolegle kilku zadań.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w weryfikacji sprawozdań i/lub innych rozliczeń finansowych;
 • prawo jazdy kat. B;

Oferujemy:

 • zatrudnienie do końca czerwca 2024 r. na podstawie umowy o pracę lub umowę o współpracy (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej) w wymiarze co najmniej 0,75 etatu, w zależności od preferencji osoby, którą wybierzemy (przy czym pierwsze 3 miesiące będą na umowę zawartą na okres próbny);
 • wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat w wysokości ok. 5000-5400 zł brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą ostatecznie zatrudnimy;
 • możliwość niemal całkowitej pracy zdalnej (osoba zatrudniona na tym stanowisku nie musi mieszkać w Warszawie);
 • możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności;
 • możliwość poznania wielu ciekawych, pożytecznych inicjatyw i organizacji działających w obszarze aktywności obywatelskiej.

Sposób rekrutacji

I etap:
Osoby zainteresowane współpracą ze Stocznią prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego do 10 maja 2022 r. na adres [email protected]. W mailu prosimy wskazać, kiedy najwcześniej mogą Państwo rozpocząć pracę. W tytule maila prosimy napisać: „Specjalista/ka ds. finansowych”.

II etap:
Z wybranymi kandydat(k)ami skontaktujemy się do 16 maja i poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego do 20 maja.

III etap:
Rozmowy rekrutacyjne (on-line) planujemy w okolicach 24-25 maja.

Pobierz treść ogłoszenia

Uwaga: Odpowiedzi dotyczących wyników rekrutacji udzielimy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Prosimy więc o cierpliwość i niekontaktowanie się z nami poza opisanym powyżej trybem.

Informacja dot. danych osobowych
Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko na podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i przesyłając swoje zgłoszenie aplikacyjne.
Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w procesie rekrutacji będzie Fundacja Stocznia z siedzibą przy pl. Zamkowym 10 w Warszawie. W przypadku niewybrania Pana/i na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też podlegały profilowaniu.