Rusza nabór do konkursu: Stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”

PhDo stypendia doktorankcie

Rozpoczęliśmy kolejną edycję programu i zapraszamy do składania wniosków w naborze 2022 osoby chcące ubiegać się o roczne stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysokości 18 000 zł. “PhDo” to program skierowany do młodego pokolenia naukowców i naukowczyń w Polsce. Szukamy doktorantów i doktorantek, których badania i prace naukowe mogą przyczynić się do rozwoju poszczególnych organizacji pozarządowych bądź całego trzeciego sektora. 

Do 14 października 2022 r. czekamy na zgłoszenia (tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego) od osób:

  • przyjętych na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów,
  • współpracujących z konkretną organizacją pozarządową, a temat ich pracy doktorskiej jest (lub będzie) wprost powiązany z działalnością tej organizacji,
  • których wyniki pracy naukowej będą użyteczne dla tej organizacji pozarządowej lub całego trzeciego sektora.

Program realizujemy w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18 000 złotych. Dotychczas ze wsparcia skorzystało już 18 osób – poznaj dotychczasowych stypendystów i stypendystki.

Program zakłada współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych doktoranta/-ki (powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej), ze wskazaną przez stypendyst(k)ę organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej, a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji, trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.

Autorami Programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAWF) i Fundacja Stocznia. Fundatorem naukowych stypendiów doktoranckich jest PAFW, a jego administratorem – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie phdo.stocznia.org.pl.

Pobierz plakat informacyjny nt. tegorocznego naboru.