NAWIGATOR – indywidualne wsparcie dla organizacji

Zapraszamy do udziału w indywidualnych konsultacjach “Od diagnozy do działania, czyli planowanie projektu, który ma sens” organizacje, które planują wziąć udział w kolejnej edycji programu NOWE FIO realizowanego przez NIW CRSO.

Jeśli Twoja organizacja chce złożyć wniosek w najbliższym naborze programu NOWE FIO i potrzebuje pomocy w zaplanowaniu swojego projektu, zespół specjalistów z Fundacji Stocznia (w ramach bezpłatnego wsparcia) podczas indywidualnych konsultacji pomoże m.in. w:

  • uzupełnieniu diagnozy,
  • uporządkowaniu planu działań,
  • zdefiniowaniu rezultatów,
  • określeniu wskaźników produktów i rezultatów,
  • zaplanowaniu ewaluacji.

Na czym polega nasze wsparcie?
Po uprzednim zapoznaniu się z przesłanymi materiałami spotkamy się z wybranymi organizacjami on-line na indywidualnej konsultacji, podczas której przekażemy nasze wskazówki i rekomendacje i wspólnie zastanowimy się nad najlepszym rozwiązaniem postawionych dylematów. Ważne – konsultacja nie dotyczy kwestii formalno-organizacyjnych związanych z udziałem w programie, a pomocy wyłącznie w kwestiach merytorycznych.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników i uczestniczek. Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie otwarta do 20 listopada. Konsultacje będą prowadzone sukcesywnie, aż do osiągnięcia założonego dla tej edycji projektu limitu czterech organizacji. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza dostępnego na tej stronie. Wyboru uczestników i uczestniczek konsultacji dokonamy w oparciu o kolejność zgłoszeń oraz zgodność z oferowanym przez nas zakresem merytorycznym wsparcia.

Więcej informacji o całym projekcie znaleźć można tutaj.

Zapraszamy!

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.