Model Ogólnopolskiej narady obywatelskiej – propozycja nowej metody naradzania się ze społeczeństwem

Od początku organizacji Narady obywatelskiej o kosztach energii przyświecał nam drugi (obok znalezienia rozwiązań problemu ubóstwa energetycznego) cel – stworzenie na bazie tych doświadczeń nowego modelu wypracowywania umowy społecznej. Nazwaliśmy go Ogólnopolską naradą obywatelską i dziś dzielimy się naszą wiedzą zebraną w mini-instrukcji realizacji tej metody oraz głównymi założeniami tego innowacyjnego procesu.

W Stoczni wierzymy, że inny sposób podejmowania decyzji na społecznie ważne tematy jest możliwy i wygląda na to, że wiele osób się z nami zgadza – aż 79% respondentów i respondentek badania zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie More in Common i Stoczni wyraziło chęć uczestnictwa w panelu obywatelskim, gdyby zostali wylosowani (zobacz raport z badań).

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaną przez nas broszurą “Ogólnopolska narada obywatelska. Obywatele i obywatelki chcą być wysłuchani!”, w której w przystępny i zwięzły sposób staraliśmy się zebrać najważniejsze informacje o proponowanym przez nas modelu łączenia narad lokalnych z ogólnokrajowym panelem obywatelskim, jego głównych założeniach i szansach, które daje on jego uczestnikom i uczestniczkom, a także decydentom i decydentkom (którzy mogą być inicjatorami procesu).

Jeśli lektura broszury zainspirowała Cię do organizacji takiej ogólnokrajowej narady, już dziś zachęcamy do śledzenia naszej strony, ponieważ w styczniu zaprezentujemy obszerny przewodnik o realizacji Ogólnopolskiej narady obywatelskiej, w którym krok po kroku opiszemy kolejne etapy realizacji rozmowy z ludźmi w Polsce w proponowanym przez nas procesie.

Zobacz broszurę “Ogólnopolska narada obywatelska. Obywatele i obywatelki chcą być wysłuchani!”