Dołącz do zespołu badań i doradztwa Stoczni – rekrutujemy!

Kogo szukamy?

Szukamy osoby na stanowisko starszej specjalistki/starszego specjalisty ds. badań, której zadaniem będzie:

 • przygotowywanie ofert projektów badawczych i ewaluacyjnych zawierających komponenty ilościowe i jakościowe;
 • przygotowywanie narzędzi do badań ilościowych i jakościowych;
 • realizacja badań lub ich części (moderowanie wywiadów indywidualnych, grupowych, prowadzenie warsztatów, realizacja lub współpraca przy realizacji badań ilościowych);
 • koordynacja realizacji badań i pracy badaczy;
 • analiza danych z badań jakościowych i ilościowych;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji podsumowujących wyniki badania;
 • kontakt z klientem/zleceniodawcą w sprawach merytorycznych związanych z badaniem;
 • publiczne prezentowanie wyników badań (np. przed zleceniodawcą, na konferencji itp.);
 • prowadzenie warsztatów doradztwa strategicznego z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi (np.: drzewo problemów, model/matryca logiczna);
 • prowadzenie szkoleń z zakresu badań społecznych, ewaluacji i planowania strategicznego.   

Co oferujemy?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu;
 • wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat ok. 6500-7300 zł brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą zatrudnimy;
 • pracę w modelu hybrydowym (ok. 2 dni w tygodniu w biurze Stoczni na Starym Mieście w Warszawie);
 • pracę w ciekawym, nastawionym na współpracę i dzielenie się kompetencjami zespole przy różnorodnych tematycznie projektach badawczych i doradczych;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • świetną atmosferę w pracy;
 • współtworzenie zespołu wspierającego organizacje i instytucje działające na rzecz ważnych spraw i wartości.

Szczegółowe informacje

Więcej informacji, w tym sposób rekrutacji, znajduje się w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Na zgłoszenia czekamy do 8 czerwca 2024 roku.