Badanie losów alumnów programu Zwolnieni z Teorii

Koordynatorzy: Maria Adamowicz i Wojciech Gąsior

Badanie losów alumnów programu Zwolnieni z Teorii

Przeprowadziliśmy badanie ilościowe losów alumnów I, II i III edycji programu Zwolnieni z Teorii.

Zwolnieni z Teorii to program, w ramach którego uczniowie organizują projekty społeczne. Robią to samodzielnie, korzystając z opieki mentora i materiałów dostępnych na platformie on-line. Program to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich. Realizując projekty, uczniowie i uczennice mają zdobywać praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, a także wzmacniać takie kompetencje jak praca zespołowa czy rozwiązywanie problemów.

Celem naszego badania było odtworzenie losów edukacyjnych i zawodowych byłych uczestników i uczestniczek z I, II i III edycji programu Zwolnieni z Teorii, a także subiektywna ocena wpływu programu na podejmowane przez nich wybory w obszarze pracy i edukacji.

W ramach badania porównaliśmy również wyniki badanych absolwentów z dostępnymi nam wynikami badań ogólnopolskich dotyczących sytuacji młodych na rynku pracy.

Poznaj także Badanie wpływu programu Zwolnieni z Teorii.

Czas trwania kwiecień–wrzesień 2021
Koordynatorzy projektu: Maria Adamowicz i Wojciech Gąsior
Zespół: Łucja Krzyżanowska, Łukasz Ostrowski i Małgorzata Zub (współpracowniczka)