Badanie wpływu programu Zwolnieni z Teorii

Koordynatorka: Maria Adamowicz

Badanie wpływu programu Zwolnieni z Teorii

Przeprowadziliśmy badanie wpływu programu Zwolnieni z Teorii, praktycznej ogólnopolskiej olimpiady dla szkół średnich.

Zwolnieni z Teorii to program, w ramach którego uczniowie organizują projekty społeczne. Robią to samodzielnie, korzystając z opieki mentora i materiałów dostępnych na platformie on-line. Program to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich. Realizując projekty, uczniowie i uczennice mają zdobywać praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, a także wzmacniać takie kompetencje jak praca zespołowa czy rozwiązywanie problemów.

W ramach badania jakościowego zrealizowaliśmy osiem wywiadów z jego alumnami oraz kilkanaście wywiadów z przedstawicielami ich otoczenia. W ramach badania ilościowego dokonaliśmy pomiaru (pre-test i post-test) rozwijanych przez uczestników kompetencji oraz postaw obywatelskich. Zbadaliśmy, czy i w jakim stopniu zmieniają się one pod wpływem realizacji projektów.

W wyniku naszej pracy powstał raport podsumowujący część jakościową oraz ilościową.

Poznaj także Badanie losów alumnów programu Zwolnieni z Teorii.

Czas trwania lipiec 2020 – czerwiec 2021
Koordynatorka projektu: Maria Adamowicz
Zespół: Maciej Onyszkiewicz, Łukasz Ostrowski (badanie ilościowe) i Jan Wiśniewski