Badanie potrzeb stypendystów FEP oraz ocena prototypów rozwiązań pozafinansowej oferty wsparcia

Koordynator: Maciej Onyszkiewicz

Badanie potrzeb stypendystów FEP

W grudniu 2020 roku badaliśmy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, a jego rekomendacje stanowiły dopracowanie oferty i dostosowanie jej do potrzeb stypendystów.

Badanie objęło stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Jest on skierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach.

Program, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia i stanowi furtkę do otrzymania wsparcia finansowego w kolejnych latach.

Dotychczas studenci korzystali przede wszystkim ze wsparcia finansowego. Realizator projektu chciałby mocniej zaangażować studentów w ofertę wparcia pozafinansowego. Dlatego celem badania było poznanie zarówno potrzeb w obszarze nowego rodzaju wsparcia, jak również przetestowanie propozycji na podstawie dostarczonych prototypów.

Poznaj także badanie stypendystów – analiza realizacji celów PSP.   

Czas trwania grudzień 2020 – styczeń 2021
Koordynatorzy projektu: Maciej Onyszkiewicz
Zespół: