Badanie stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych

Koordynator: Wojciech Gąsior

Badanie stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych

W drugiej połowie 2021 roku przeprowadziliśmy badanie wśród osób otrzymujących stypendia w ramach Programu Stypendiów Pomostowych z rocznika 2020/2021.

Celem Programu Stypendiów Pomostowych jest ułatwienie rozwoju i pomoc w realizacji aspiracji edukacyjnych uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym ze wsi i małych miast, z niezamożnych rodzin. Cel jest realizowany poprzez sfinansowanie stypendiów na I rok studiów oraz stypendiów za wyniki w nauce w kolejnych latach.

Badanie dotyczyło zarówno podstawowych informacji o stypendystach i stypendystkach (kim są, skąd pochodzą, gdzie studiują), a także dodatkowych o pracę, aktywność społeczną i perspektywy na przyszłość.

Proces badawczy PSP jest elementem długofalowej współpracy, w ramach której każdego roku przeprowadzamy analizę realizacji celów programu.

Poznaj drugie badanie dotyczące potrzeb stypendystów PSP.

Czas trwania lipiec 2021
Koordynator projektu: Wojciech Gąsior
Zespół: Łukasz Ostrowski